Logo

KANCELARIA

Adwokat

Piotr Stanisławski

Kancelaria Adwokacka - Piotr Stanisławski

Usługi

Kancelaria oferuje obsługę prawną klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w poniższym zakresie.

Prawo karne:

 • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa karnego, prowadzenie spraw i reprezentowanie klientów: przed organami postępowania przygotowawczego oraz sądami powszechnymi w postępowaniach karnych i karnoskarbowych, prowadzenie spraw i reprezentowanie klientów w postępowaniach wykroczeniowych,
 • prowadzenie spraw i reprezentowanie klientów na etapie postępowania wykonawczego w tym: postępowania w sprawie odroczenia wykonania kary, zarządzenia wykonania uprzednio warunkowo zawieszonej kary.

Prawo cywilne:

 • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa cywilnego,
 • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych oraz ich negocjowanie, opiniowanie umów cywilnoprawnych przedstawionych przez klientów,
 • prowadzenie spraw i reprezentowanie klientów w postępowaniach przedsądowych jak i sądowych w sprawach z zakresu prawa osobowego, rzeczowego oraz zobowiązaniowego,
 • prowadzenie sprawi i reprezentowanie klientów na etapie postępowania egzekucyjnego.

Prawo spadkowe:

 • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa spadkowego,
 • prowadzenie spraw i reprezentowanie klientów w sprawach sądowych m.in. dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, przyjęcia bądź odrzucenia spadku, zachowku, zapisów testamentowych oraz działu spadku.

Prawo rodzinne:

 • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa spadkowego,
 • prowadzenie spraw i reprezentowanie klientów w sprawach sądowych m.in. o rozwód, separację, bądź unieważnienie małżeństwa, o alimenty, z zakresu władzy rodzicielskiej, o ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz uregulowanie kontaktów z dzieckiem i ich egzekucji, zniesienie wspólności majątkowej oraz o podział majątku wspólnego.

Prawo pracy:

 • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa pracy,
 • prowadzenie spraw i reprezentowanie klientów w sprawach sądowych m.in. dotyczących stosunków prawnych wynikających z umów o pracę a także w sprawach ubezpieczeń społecznych.

Prawo administracyjne

 • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa adminisracyjnego,
 • prowadzenie spraw i reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądowoadministracyjnych, w tym sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych.

Prawo gospodarcze:

 • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa gospodarczego,
 • prowadzenie spraw i reprezentowanie klientów przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, w postępowaniu rejestracyjnym, jak i likwidacji podmiotów gospodarczych, w sprawach sądowych dotyczących m. in. zaskarżania uchwał, odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w postępowaniu upadłościowym,
 • sporządzanie umów oraz statutów spółek i innych podmiotów, projektów dokumentów w postaci uchwał organów spółek, umów, regulaminów itp, świadczenie stałej i bierzącej obsługi podmiotów gospodarczych.